Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Κατεδαφίζουν ο,τι έχει απομείνει από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση–5/7


Κατεδαφίζουν ο,τι έχει απομείνει από τη δημόσια και δωρεάν
εκπαίδευση

Δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγη ώρα, το σχέδιο νόμου για τις
«μεταρρυθμίσεις» στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας

Προηγήθηκαν οι έντονες αντιδράσεις των πρυτάνεωνFREE photo hosting by Fih.gr

Τύμπανα πολέμου ηχούν στα πανεπιστήμια
για τις αλλαγές που ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, η
οποία αποστέλλει σήμερα στους πρυτάνεις το σχέδιο του νέου νόμου-πλαισίου για
τη λειτουργία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. «Καμία μεταρρύθμιση στην
Ανώτατη Εκπαίδευση δεν είναι εφικτή, χωρίς την συμμετοχή της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας»
υπογράμμισαν οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων στη Σύνοδο που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αγριά Βόλου. Στο επίκεντρο των εργασιών
βρέθηκε ο νέος νόμος πλαίσιο για ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και τα οικονομικά των
πανεπιστήμιων καθώς με το Μεσοπρόθεσμο μειώνονται οι επιχορηγήσεις κατά
50%!!!
Δείτε και σχετικό Υπόμνημα προς τους Βουλευτές του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, επί του νομοσχεδίου για το ελληνικό Πανεπιστήμιο, του Κώστα
Σταμάτη, καθηγητή φιλοσοφίας του δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ
,


ΕΔΩ
και εδώ όλο το κείμενο των 150
σελίδων


ΕΔΩ

Σύμφωνα με το υπουργείο, από
την πολυνομία και τις περισσότερες από 1.000 σελίδες που διέπουν ως σήμερα την
ανώτατη εκπαίδευση, με το νέο σχέδιο νόμου καταβάλλεται προσπάθεια να
περάσουμε σε μία «νέα εποχή». ΣΥΜΦΟΡΑ ΜΑΣ! Ο νέος νόμος πλαίσιο είναι
150 σελίδες. Καταργούνται εκατοντάδες διατάξεις σε πάνω από 25 νόμους που
έχουν γίνει μετά το 1982, σύμφωνα με το υπουργείο.
Ο νέος χάρτης θα
διαμορφωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, μετά την ψήφιση του νέου νόμου-πλαισίου τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη. «Το υπουργείο Υγείας αγνοώντας κατάφωρα την
πανεπιστημιακή κοινότητα, τις συνόδους των πρυτάνεων και όλα τα θεσμοθετημένα
όργανα του πανεπιστημίου, εν μέσω θέρους θέλει να κατεδαφίσει ο,τι έχει
απομείνει από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση»
δήλωσε η υπεύθυνη του
τομέα Παιδείας του ΣΥΝ, Έφη Καλαμαρά.

Βήχος ΠαναγιώτηςΟι πρυτάνεις για το Νόμο Πλαίσιο
-


Συνέντευξη για την Παιδεία στο ΝΕΤΤο Συμβούλιο Διοίκησης
Σε κάθε ΑΕΙ θα θεσμοθετηθεί Συμβούλιο Ιδρύματος. Οι βασικές του αρμοδιότητες είναι ελεγκτικές και εγκριτικές συγκεκριμένων πράξεων της διοίκησης του ιδρύματος. Παράλληλα, το Συμβούλιο έχει την τελική έγκριση του στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης των ιδρυμάτων.
Το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος αποτελείται από 7 καθηγητές, εκλεγμένους για τετραετή θητεία από τους καθηγητές του ιδρύματος, 7 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται για τετραετή θητεία από τους εκλεγμένους καθηγητές του Συμβουλίου και έναν φοιτητή εκλεγμένο από ενιαίο ψηφοδέλτιο για ετήσια θητεία, με καθολική ψηφοφορία των ενεργών φοιτητών του τμήματος.
Ο ρόλος του πρύτανη
Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκλέγει τον/την πρύτανη/πρόεδρο ΤΕΙ για 3ετή θητεία.
Μία επιτροπή διερεύνησης, αποτελούμενη από καθηγητές του ιδρύματος, έχει την ευθύνη της πρόσκλησης και της διερεύνησης για την υποβολή υποψηφιοτήτων και, ύστερα από δημόσια ακρόασή τους, εισηγείται τους υποψηφίους στο Συμβούλιο με βάση κυρίως την επιστημονική αναγνώριση αλλά και τη διοικητική του/της εμπειρία. Το Συμβούλιο εκλέγει τον πρύτανη/πρόεδρο με φανερή ψηφοφορία.
Οι σπουδές
Κάθε σχολή οργανώνει διαφορετικά προγράμματα σπουδών και απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούν να ιδρύουν και να διατηρούν επώνυμες έδρες διδασκαλίας και έρευνας (από κληροδοτήματα, χορηγίες κ.λπ.) ύστερα από έγκριση των ακαδημαϊκών τους οργάνων.
Για την ενίσχυση της διοικητικής ευελιξίας, σε κάθε ΑΕΙ ιδρύεται με ΠΔ ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του συμβουλίου του ιδρύματος. Πρόεδρος του ΝΠΙΔ ορίζεται ένας εκ των αναπληρωτών πρυτάνεων/προέδρων, επιλογής του πρυτάνεως/προέδρου.
Το ΝΠΙΔ του ιδρύματος διαχειρίζεται και αξιοποιεί τους πόρους των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του.
Για την καλύτερη αξιοποίηση, τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών δύναται να ανατίθενται στο ΝΠΙΔ και υπηρεσίες προς φοιτητές (φοιτητικές εστίες, εστιατόρια, κυλικεία κλπ.)
Οι Καθηγητές
Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα ΑΕΙ ασκείται από τρεις κατηγορίες διδασκόντων: τους καθηγητές, τους αναπληρωτές και τους επίκουρους. Οι καθηγητές και αναπληρωτές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση. Οι μόνιμοι καθηγητές αξιολογούνται κάθε 5 χρόνια ως προς το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο από ειδικές επιτροπές κρίσης, όπως καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης οι καθηγητές είναι δυνατόν, με απόφαση του κοσμήτορα, να έχουν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές επιπτώσεις.
Οι καθηγητές επιλέγονται από επιτροπές επιλογής καθηγητών που αποτελούνται από 7 μέλη, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, εκ των οποίων 3 είναι καθηγητές ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ιδρύματος της αλλοδαπής και σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις από άλλο ίδρυμα της ημεδαπής. Τα μέλη των επιτροπών επιλογής καθηγητών ορίζονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται σε συνεδρίαση της κοσμητείας/διεύθυνσης από καταλόγους εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Οι κατάλογοι είναι τετραετούς διάρκειας, συντάσσονται από την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής ανά ειδικότερο γνωστικό πεδίο και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος.
Τριετή πτυχία
Οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση οργανώνονται στους 3 κύκλους του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο πρώτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες (α.μ.). Ένα έτος αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 60 α.μ.
Ένα ίδρυμα μπορεί να οργανώνει και προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, ως μέρος του πρώτου κύκλου σπουδών ή συνδεδεμένα με αυτόν, που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 60 και κατά ανώτατο όριο σε 120 α.μ. και οδηγούν στην απονομή διπλώματος σύντομου κύκλου.
Με ΠΔ ορίζεται το σύνολο των ακαδημαϊκών μονάδων ανά γνωστικό πεδίο και τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κύριο κριτήριο για τον προσδιορισμό των α.μ. κάθε προγράμματος αποτελούν οι αντίστοιχες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο δεύτερος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 60 έως 120 α.μ.
Ο τρίτος κύκλος είναι οι διδακτορικές σπουδές. Μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 α.μ., καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα διορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή. Η τελική αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από διμελή επιτροπή εξέτασης. Το ένα μέλος είναι καθηγητής του ιδρύματος και το άλλο ιδρύματος του εξωτερικού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις άλλου ιδρύματος της ημεδαπής
Τέλος μπαίνει τέρμα στη διανομή δωρεάν συγγραμμάτων για τους φοιτητές Πανεπιστημίων, θέσπιση τριετών σπουδών, επιβολή διδάκτρων για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. και απαίτηση μιας ξένης γλώσσας για τη λήψη του πτυχίου φέρνει από το 2014 το νομοσχέδιο που έδωσε αργά απόψε στη δημοσιότητα η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου.
Η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στα Ιδρύματα με δαπάνες του δημοσίου σταματά και οι φοιτητές από το 2014 και μετά θα προμηθεύονται τα συγγράμματα μέσω διαδικτύου, όπου οι διδάσκοντες θα αναρτούν αναλυτικές σημειώσεις, επιβαρυνόμενοι, δηλαδή, το κόστος της εκτύπωσης.
Συγχρόνως ιδρύονται ανώνυμες εταιρείες στα Πανεπιστήμια που θα διαχειρίζονται την περιουσία τους, αλλά και θα αναζητούν πόρους.
Σχετικά με το ακαδημαϊκό άσυλο αναφέρεται ότι «η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία καθώς και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών τηρούνται με ευθύνη του πρύτανη, ενώ κάθε Πανεπιστήμιο ορίζει τη διαδικασία διαφύλαξης της ακαδημαϊκής του ελευθερίας».
Με το προσχέδιο τίθενται και οι βάσεις για συγχωνεύσεις - καταργήσεις τμημάτων ή ακόμη και Ιδρυμάτων, δηλαδή ο «Καλλικράτης» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι καταργήσεις ή οι συγχωνεύσεις τμημάτων θα γίνουν με σχετικά προεδρικά διατάγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου