Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Κρατική τρομοκρατία και κοινωνικές αντιστάσεις (1η Ενότητα)


Κρατική
τρομοκρατία και κοινωνικές αντιστάσεις
FREE photo hosting by Fih.gr

(ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη – που δημοσιεύουμε
σήμερα – περιέχει κείμενα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ΚΡΑΤΙΚΗ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ. Όλα τα κείμενα έχουν δημοσιευθεί στην 15νθήμερη
Επαναστατική Τροτσκιστική Εφημερίδα ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. Η δεύτερη ενότητα – και η
μεγαλύτερη – αποτελείται από κείμενα που έχουν για θέμα τους την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ…. Στην Τρίτη ενότητα, τέλος, υπάρχουν κείμενα τα οποία δεν έχουν
δημοσιευθεί πουθενά και άλλα που δημοσιεύθηκαν στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΦΩΝΗ
της ΔΕΥΤΕΡΑΣ. {Όταν οι «εξόριστοι» (βολεμένοι) ποιητές στον αιώνα τους ΔΕΝ
λένε τι βλέπουν}.

Παναγιώτης
ΒήχοςΚρατική τρομοκρατία και κοινωνικές αντιστάσεις (Πρώτη Ενότητα) Παν. Βήχος


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.grFREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.grFREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.grFREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.grFREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.grFREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.grFREE photo hosting by Fih.gr


FREE photo hosting by Fih.gr
Κρατική τρομοκρατία και κοινωνικές αντιστάσεις (1ον Μέρος) Παναγιώτης Βήχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου