Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Παν. Βήχος. Ναρκωτικά S.O.S.


Παν. Βήχος. Ναρκωτικά S.O.S.

Συλλογή
Κειμένων


FREE photo hosting by Fih.gr
Αυτοί που ασκούν εξουσία τυπικά απαγορεύουν τη χρήση ουσιών ενώ ουσιαστικά
ενθαρρύνουν με κάθε τρόπο τη διάδοσή τους. Απώτερος στόχος όλων είναι ο
έλεγχος του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ενοχλητικών ομάδων που ωθούνται στο
περιθώριο, διαμέσου της χρήσης ουσιών. Στη σημερινή εποχή της τρομακτικής
κρίσης της κοινωνίας και των θεσμών της τα ναρκωτικά εντάσσονται κι αυτά στη
βιοπολιτική της εξουσίας πάνω στο ανθρώπινο είδος. Ο κυρίαρχος λόγος είναι ο
λόγος της νόρμας που ορίζει τους κώδικες της ομαδοποίησης του πληθυσμού και
ρυθμίζει την συμπεριφορά του με βάση τις ανάγκες της κυρίαρχης τάξης και της
εξουσίας της. Τα ναρκωτικά υπηρετούν - με τεράστιο γι΄ αυτήν όφελος σε όλα τα
επίπεδα - αυτές τις ανάγκες. Στις τεχνικές της πειθάρχησης των πιο ανήσυχων
κοινωνικών στοιχείων, της ρύθμισης της συμπεριφοράς τους με στόχο την
προσαρμογή στη νόρμα περιλαμβάνεται - πέραν της φυλακής και των άλλων τεχνικών
καταστολής - και η χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, με ή χωρίς ιατρική
συνταγή. Σ΄ αυτές εντάσσεται και η "διαχείριση της τοξικομανίας".


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΗΧΟΣ
Παν. Βήχος: Ναρκωτικά S.O.S.


Παν. Βήχος. Ναρκωτικά S.O.S.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου