Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Αποφάσισαν το «τέλος» της αγροτιάς!


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΠ

Αποφάσισαν το «τέλος» της αγροτιάς!

Νέα καταστροφική αναθεώρηση της "Κοινής Αγροτικής Πολιτικής"


Η Κομισιόν πρότεινε στις Βρυξέλλες νέα καταστροφική αναθεώρηση της «Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» (ΚΑΠ), μέχρι το 2004, με «αποσύνδεση» των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων από την πραγματική παραγωγή, ανεξάρτητα από τη στρεμματική καλλιεργήσιμη έκταση, το είδος εκμετάλλευσης ή τον αριθμό των ζώων και την αντικατάστασή τους από μια ετήσια κατ' αποκοπήν επιταγή πείνας για κάθε εκμετάλλευση υπό «οικολογικές» προϋποθέσεις, με σταδιακή δραστική μείωση των ενισχύσεων κατά 20% σε μια εξαετία, με δραστική μείωση της κοινοτικής παρέμβασης, διπλασιασμό της «εθνικής» συγχρηματοδότησης και «απελευθέρωση» των τιμών. Πρόκειται για το τέλος της ΚΑΠ, ακόμη και με τη φαρμακερή για τους αγρότες μορφή, όπως προέκυψε μετά την αναθεώρηση του 1992. Και ταυτόχρονα για νέο ευρω-μπάχαλο, αφού η Κομισιόν με τις προτάσεις της ανατρέπει την ομόφωνη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Βερολίνου (Μάρτης 1999), γνωστή ως «Ατζέντα 2000».
Ενώ προδιαθέτει για νέο «εμφύλιο» πόλεμο μεταξύ της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Βρετανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, που επέβαλλαν και υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν, κατά της Γαλλίας και των «μεσογειακών» κρατών - μελών, που θίγονται καίρια από τις φαρμακερές προτάσεις της νέας ΚΑΠ. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά σ' αυτές τις περιπτώσεις, η Γαλλία, στο τέλος, θα ανταλλάξει «ακριβά» τους όποιους συμβιβασμούς στ' αγροτικά, διαπραγματευόμενη ως το πιο ισχυρό αγροτικό κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ), ενώ οι γεωργικοί πληθυσμοί, ιδιαίτερα της Ελλάδας, θα δεχτούν ένα ακόμη καταστροφικό πλήγμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κομισιόν προκαταλαμβάνει με τις προτάσεις της την αναθεώρηση της ΚΑΠ, που είχε προγραμματιστεί για το 2006, κάνοντας δικιά της τη δικαιολογία της Γερμανίας και των συμμάχων της για δήθεν «ανάγκη επίσπευσης» της αναθεώρησης της ΚΑΠ «ενόψει διεύρυνσης». Ο αρμόδιος επίτροπος Αυστριακός Φρανς Φίσλερ δήλωσε κυνικά ότι «οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να πληρώνουν για πλεονασματικά αγροτικά προϊόντα και θέλουν να προστατέψουν το περιβάλλον και την ποιότητα» (!!!). Πρόκειται για ιαχή πολέμου κατά της αγροτιάς από το ίδιο το μεγάλο αφεντικό της ΚΑΠ, που είναι η Κομισιόν. Σύμφωνα με τον Φρ. Φίσλερ, η αναθεώρηση της ΚΑΠ πρέπει να επισπευστεί γιατί «τώρα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις πολιτικές μας με τις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις εξελίξεις στην αγορά. Διαφορετικά, αν περιμένουμε το 2006 θα 'ναι πολύ αργά για την ΚΑΠ να κερδίσει κάτι στις διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που έχει καθοριστεί για το Μάρτη του 2003. Επιπλέον οι αλλαγές στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ θα έχουν προταθεί μέχρι την άνοιξη του 2003, οι νέες οικονομικές προοπτικές μέχρι την άνοιξη του 2004 και οι υποψήφιες χώρες θα έχουν προσχωρήσει πριν το 2006».

Το τέλος της αγροτιάς

Ήδη από πριν την «Ατζέντα 2000», η Κομισιόν είχε προβάλει ένα μελλοντικό «ευρωπαϊκό γεωργικό πρότυπο» στηριγμένο στα εξής χαρακτηριστικά: 1) «μια ανταγωνιστική γεωργία που θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει σταδιακά την παγκόσμια αγορά, χωρίς την καταχρηστική παροχή επιδοτήσεων, οι οποίες σε διεθνή κλίμακα καθίστανται όλο και λιγότερο αποδεκτές», 2) «μια γεωργία της οποίας οι μέθοδοι παραγωγής πρέπει να είναι ορθές, περιβαλλοντικά αποδεκτές, ικανές να δώσουν προϊόντα ποιότητας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κοινωνίας», 3) «μια απλουστευμένη, κατανοητή γεωργική πολιτική, η οποία θα είναι δυνατόν να κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των αποφάσεων που θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού και εκείνων που θα πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των κρατών - μελών», 4) «μια γεωργική πολιτική ικανή να αποδείξει σαφώς ότι οι δαπάνες που συνεπάγεται είναι αιτιολογημένες». Με τις χτεσινές προτάσεις, η Κομισιόν συγκεκριμενοποιεί αυτά τα «γενικά» χαρακτηριστικά και προτείνει, με μόλις εξάμηνη διαπραγμάτευση, να αποφασιστούν από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τα εξής:

Προτείνεται ένα «νέο δυναμικό σύστημα» που θα ανατρέπει τη βασική «αρχή» της ΚΑΠ, εδώ και δεκαετίες, και θα «μετατοπίζει» την «κοινή» πολιτική από τις κοινοτικές ενισχύσεις στη λεγόμενη αγροτική ανάπτυξη. Όσον αφορά τις ενισχύσεις προτείνεται η «αποσύνδεση μεταξύ της παραγωγής και των άμεσων ενισχύσεων» και αυτό «υποχρεωτικά για όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ». Όλες οι ενισχύσεις, στρεμματικές και κατά κεφαλήν, θα αντικατασταθούν ήδη από το 2004 με ετήσιες κατ' αποκοπήν «ενισχύσεις» προς την αγροτική εκμετάλλευση στο σύνολό της, στη βάση μιας «περιόδου αναφοράς».

Όλες οι ενισχύσεις θα μειωθούν συνολικά κατά 20% (3% ετησίως) επί μια εξαετία. Ο αγρότης μετατρέπεται σε εργάτη της αγροτικής εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το πόσο και τι παράγει. Προτείνεται μια ετήσια κατ' αποκοπήν ενίσχυση ανάλογα με τους γεωργούς που απασχολούνται. Μέχρι «δύο μονάδες», που ονομάζονται «μονάδες ετήσιας απασχόλησης» (UTA) (!!!) η ενίσχυση θα φθάνει τα 5.000 ευρώ ετησίως. Για τον τρίτο «UTA» αγρότη, ένα ετήσιο συμπλήρωμα 3.000 ευρώ θα 'ναι «στη διακριτική ευχέρεια του κράτους - μέλους». Το ανώτερο όριο ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση θα 'ναι τα 300.000 ευρώ ετησίως. Η κατ' αποκοπήν ενίσχυση θα χορηγείται μετά την εκπλήρωση κάποιων, μη προσδιορισμένων, «κριτηρίων», που θ' αφορούν, λέει, «το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων», δηλαδή θα τελούν υπό αίρεση (conditionnality). Τα κονδύλια που θα «εξοικονομηθούν» θα χρησιμοποιηθούν για τη λεγόμενη αγροτική ανάπτυξη.

Τι είναι αυτό; Είναι το λεγόμενο δεύτερο θεμέλιο της ΚΑΠ και συνίσταται «στην ενίσχυση» με κοινοτική χρηματοδότηση και «εθνικά» κονδύλια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) «μέτρων αγροτικής ανάπτυξης» από την «περιβαλλοντική προστασία» μέχρι την (...) πρόωρη συνταξιοδότηση. Τα κονδύλια αυτά θα διπλασιαστούν όπως και τα «εθνικά» κονδύλια «συγχρηματοδότησης» από το Γεωργικό Ταμείο (ΦΕΟΓΚΑ) - τμήμα εγγυήσεων. Η νέα ΚΑΠ θα ισχύσει αμέσως για τα προϊόντα της «Ατζέντας 2000» (σιτηρά, ελαιούχους σπόρους, βοοειδή και αιγοπρόβατα), ενώ πολύ σύντομα θα επεκταθεί και σ' όλα τα μεσογειακά προϊόντα, όπως έγινε και με την αναθεωρημένη ΚΑΠ του 1992.

«Φωτιά και τσεκούρι»

Ενόψει της νέας ΚΑΠ η Κομισιόν προτείνει και σειρά φαρμακερών αλλαγών σε μια σειρά προϊόντων, σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις που προβλέπονται από την «Ατζέντα 2000».

Οσον αφορά τα σιτηρά, με τον ισχυρισμό ότι «η εσωτερική τιμή στην ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει μ' αυτή της παγκόσμιας αγοράς» η Κομισιόν, μετά το πενταετές «πάγωμα» από το 1996, «ολοκληρώνει» τη μείωση κατά 20% της τιμής παρέμβασης που είχε αποφασιστεί ομόφωνα στην «Ατζέντα 2000» (αποφάσεις του Βερολίνου 1999). Με την περαιτέρω μείωση της τιμής παρέμβασης των σιτηρών κατά 5%, αυτές θα κατρακυλήσουν στα 95,35 ευρώ/τόνο το 2004. Ανάλογα μειώνονται και οι ενισχύσεις οι σχετικές με την έκταση σε 63 ευρώ/τόνο. Σύμφωνα με την «Ατζέντα 2000», η αντιστάθμιση δεν μπορεί να καλύπτει πάνω από το 50% της απώλειας του εισοδήματος. Η Κομισιόν προβλέπει οριστική κατάργηση του συστήματος μηνιαίας αύξησης, αφού η μείωση του ρόλου της παρέμβασης «δε δικαιολογεί πλέον» την εποχιακή διόρθωση των τιμών παρέμβασης. Δε θα επιτρέπεται αγρανάπαυση κάτω της δεκαετίας. Προβλέπεται οριστική κατάργηση της παρέμβασης στη σίκαλη. Ιδιαίτερα σκληρή επίθεση δέχεται το σκληρό σιτάρι, παρόλο που η ΕΕ είναι εξαναγκαστική να εισάγει αυτό το προϊόν. Σύμφωνα με τον επίτροπο Φρ. Φίσλερ «περίπου δύο εκατομμύρια τόνοι χρησιμοποιούνται όχι παραγωγή ζυμαρικών, αλλά για ζωοτροφές. Υπάρχει, επομένως, πρόβλημα ποιότητας». Με αυτές τις δικαιολογίες, η Κομισιόν προβλέπει δραστική μείωση των ενισχύσεων στις «παραδοσιακές περιοχές», οι οποίες, μέσα σε μια τριετία, θα μειωθούν από 344,50 ευρώ/εκτάριο σε 250 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή κατά το ένα τρίτο περίπου(!!!). Σε αντιστάθμισμα η Κομισιόν προτείνει ένα «ειδικό πριμ» 15 ευρώ/τόνο ετησίως, το οποίο θα μπορεί να χορηγείται εάν ικανοποιούνται ορισμένα, μη καθορισμένα «κριτήρια ποιότητας». Το «ειδικό» πρόγραμμα επίθεσης κατά του σκληρού σιταριού ισχύει «τροποποιημένο» από το 1997. Ανάλογη με τα σιτηρά μείωση της ενίσχυσης θα ισχύει και για τους ελαιούχους σπόρους, που έχουν συνδέσει την (...) τύχη τους με τις αροτριαίες καλλιέργειες εξαιτίας της «Ατζέντας 2000». Και για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που επωφελούνται, σε σχέση με τις λοιπές αροτριαίες, μιας επιπρόσθετης άμεσης ενίσχυσης, προβλέπεται μείωση της ενίσχυσης σε 55,57 ευρώ/εκτάριο. Καταστροφικές προτάσεις για το ρύζι κάνει η Κομισιόν, αφού προβλέπει δραστική μείωση κατά 50% της τιμής παρέμβασης του ρυζιού paddy, με αποτέλεσμα να ισοσκελιστεί με την «τιμή βάσης» μόλις στα 150 ευρώ/τόνο(!!!). Ως αντιστάθμισμα, αυξάνεται από 52,65 ευρώ/τόνο σε 177 ευρώ/τόνο η άμεση ενίσχυση, από τα οποία όμως τα 75 ευρώ/τόνο θα χορηγούνται «με ειδική μορφή», από την περίοδο εμπορίας 2004/2005.

Οσον αφορά τα μεσογειακά προϊόντα, σύμφωνα με τον επίτροπο Φρ. Φίσλερ, «μέχρι τα τέλη του χρόνου θα υπάρξουν νέες προτάσεις και για τη ζάχαρη, το κρασί, τον καπνό, το λάδι και το βαμβάκι». Ετσι και αυτά τα προϊόντα με τη σειρά τους θα δοκιμάσουν τη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ, ήδη από το 2004.

ΒΗΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ στις 11 Ιούλη 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου